Forklifti Yüksüz Kullanma

Forklifti Yüksüz kullanmada dikkat edilecek hususlar

1. Forkliftin yüklü ya da yüksüz hareketi sırasında hız sınırını aşılmamalıdır. Virajlarda hız azaltılmalıdır.

2. Aracı çalıştırılmadan önce önünde veya arkasında bir insan veya cisim olup olmadığına dikkat edilmelidir.

3. Forklift ile yüksüz hareket ederken bıçaklar yerden en az 20 cm yukarıda tutulmalıdır.

4. Yük çatal ucu ile itilmemeli, tek çatal üzerinde taşınmamalıdır.

5. Yayaların geçiş önceliği olduğu unutulmamalıdır.

6. Forkliftlerin çatalın üzerine çıkarak seyehat etmek yasaktır.