Forklift Güvenlik Önlemleri

Forkliftler, sadece forklift operatörlük belgesi olan kişiler tarafından kullanılmalıdır.

– Her üç ayda bir yetkili eleman tarafından kontrol edilmelidir ve kontrol hakkında rapor hazırlanmalıdır.

– Forkliftin çatallarında kesinlikle insan taşınmamalıdır.

– Uygun aparatı monte etmeden çatallara yük asılmamalı ve kaldırılmamalıdır.
– Forklift çatalının altına asla girmeyiniz.
– Forklift çatalındaki yükün üstüne insan almayın
– Forkliftin üzerine ikinci bir insan alınmamalıdır.
– Kapalı alanlarda çalışan forkliftlerin için geliş – gidiş yolları işaretlenmelidir.
– Forkliftler için hız sınırı konulmalıdır.
– Yüksek hızlarda ani manevra, duruş ve kalkış yapılmamalı. Dönüşlerde, bina giriş ve çıkışlarında, insanların yanında hız düşürülmeli, korna kullanarak uyarıda bulunulmalıdır.
– Gevşek ve kaygan zeminlerde forklift kullanmayın. Tüm işaretlere uyun ve özellikle zemin yapısına göre izin verilen maksimum yük değerleri, asansör taşıma kapasitesi ve tavan yüksekliği gibi değerleri aşmayın.
– Güvensiz/dengesiz yükler taşınmamalıdır. Yük çatallara dengeli olarak dağılmalı, tek çatalla yük taşınmamalıdır.
– Forklift başka forkliftlerin çalışma sahasında kullanılmamalıdır. Forklift başka bir forklifti itmek veya çekmek amacıyla kullanılmamalıdır. Fokliftin çalışmadığı durumlarda servise haber verilmelidir.
– Forklift yük düzeltme, sürükleme, itme, devirme gibi işler için kullanılmamalı, yükseğe kaldırılmış yükle hareket edilmemelidir.
– Forklift çatallarındaki yükün görüş alanını kısıtladığı durumlarda forklift geri geri kullanılmalıdır.
– Forkliftin devrilmesi durumunda kabin dışına atlanmamalı, koltukta oturulmalı, sıkıca tutunulmalıdır.
– Rampalardan çıkarken daima ileri, inerken de geriye doğru hareket edilmelidir. Yüzeyin eğimli olduğu yerlerde yük kaldırılmamalı, manevra yapılmamalıdır.
– Forklift operatörü güvenlik açısından en önemli unsurdur. Bu sebeple iş öncesinde veya işyerinde alkol veya uyuşturucu madde kullanılmamalıdır.
– Islak ve yağlı el, ayakkabı ile forklift kullanılmamalıdır.
– Kullanma kurallarına, güvenlik önlemlerine ve tüm uyarı işaretlerine uyulmalı, el ve ayaklar forklift hareket halindeyken kabin dışına çıkarılmamalıdır.
– Forklift park alanına park edilmeli, çatalları aşağı indirilmeli, levyeleri boşa alınmalı, el freni çekilmeli ve motor durdurulmalıdır.