İş Makinesi (forklift ehliyeti) Operatörlük Belgesi

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42.Maddesinin birinci fıkrasının (a) maddesinin üçüncü paragrafına göre İş makinesi (forklift ehliyeti, vinç operatörlük belgesi, ekskavatör ve kazıcı yükleyici vb.) operatörlük belgesi için operatörlerin eğitimleri ve eğitimde başarılı olanların sertifikaları Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan kurumlarca verilir. Buna göre MEB’ den yetki belgesi (ruhsatname) almadan bu eğitimler ve belgeler verilemez.

Forklift Ehliyeti Neden Alınır?

Forklift türü iş makinelerini kullanmak için mutlaka operatörlük belgesi alınmalıdır. Operatörlük belgesi olmadan bu iş makinesini kullanan operatör ve kullanmasına izin veren firma yetkilileri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerince cezai işleme çarptırılmaktadır. Bu gibi olumsuz durumlardan etkilenmemek için forklift türü iş makinesini mutlaka yetkili (belgeli) operatörler tarafından sevk ve idare edilmesi gereklidir. Forklift ehliyeti alacak olan operatörlerin sağlık açısından herhangi bir sorunu olmamalıdır. Bunun için; sürücü olur raporu alınmalıdır.

Forklift Ehliyeti Nedir?

Forklift türü iş makinelerini kullanacak (sevk ve idare edecek) olan kişilere operatör denilir. Bu operatörlerin ise bir sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli olan eğitimleri aldıktan sonra MEB tarafından yapılan sınava girerek bu belgeyi alırlar.

Forklift türü iş makinesi operatörlük belgeleri 2918 sayılı karayolları trafik kanununda belirlenen esaslar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının düzenleyeceği yönergeye uygun bir biçimde düzenlenir. İş kanununa göre bir operatörün belgesi yoksa iş makinesini hiç bir surette sevk ve idare edemez.

İş makinesi ehliyeti sınavlarında: forklift ehliyeti, tavan vinci, vinç operatörlük belgesi, kazıcı yükleyici ve diğer iş makinesi türlerinde sınavda sorulan sorularda değişiklikler olmuştur. Buna göre; daha önceden teorik sınavlarda soru adedi elli iken yeni düzenlemeyle birlikte bu soru sayısı kırka düşmüştür. Forklift ehliyeti sınavında geçme notunda ise herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

İş makineleri forklift operatörlerinin iş esnasında en çok dikkat etmeleri ve forklift kullanımında neler yapmaları gerekmeleri hakkında bilgi almak için çok faydalı bilgiler.

İş Makinesi forklift türü istifleme makinelerinin emniyet sistemi ve düzenekleri hakkında bilgilenmek için.

İş Makinesi operatörlük yetki belgelerinde sistem 13/03/2014 tarihi itibari ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge ile değişmiştir. Buna göre forklift, vinç operatörlük belgeleri ve diğer operatörlük yetki belgelerinde bir takım değişikliklere gidilmiştir. Bu değişiklikler: iş makinesi sınavının okullarda yapılması, iş makinesi uygulama eğitiminin öğretmen ve kursiyerin birebir verilmesi, iş makinesi operatör pistlerinin ölçüleri gibi değişiklikler olmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş makinesi kullanıcılarının mutlak surette iş makinesi operatörlükle ilgili bir eğitim alarak “iş makinesi operatörlük yetki belgesi” almaları gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse forklift kullanacak kişiler forklift, vinç kullanacaklar vinç operatörlük belgesi almaları gerekir.

İş Makineleri operatörlük kursu sınavlarından geçme notu iş makineleri operatörlük kurs yönergesine göre yüz puan üzerinden değerlendirilir. Geçme notu 70 puandır.

Operatörlük belgesi almak için gerekli temel şartlar;

İş kanununun ilgili maddelerine göre işletmelerde kullanılan iş makinasını sevk ve idare eden kişilere operatör ünvanı verilmektedir. Operatör vasfını elde etmek için ise belli bir eğitim almanın yanı sıra, yapılacak olan sınavlardan başarılı olmak gerekmektedir. Forklift operatörlük eğitimi alarak, yapılan sınavlarda başarılı olan kişiler artık resmi olarak operatör ünvanı alarak yasal bir biçimde çalışma hayatını sürdürebilirler. Belgesi bir şekilde forklift kullanan kişiler yasalar karşısında suçlu duruma düşerler.

Forklift Ehliyetini Kimler Alabilir? yazımızı okuyabilirsiniz.