FORKLİFT KULLANMA KURSU

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK KURSU DERS PROGRAMI KONU BAŞLIKLARI

 • Forkliftin tanımı,
 • Forklift Çeşitleri, görevleri ve yapılış özellikleri,
 • İşe Başlamadan Önce ve Çalışma Anında Alınacak Güvenlik Önlemleri
 • İş makinelerinin çıkardığı gürültünün çevredeki canlılar ve insanın ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkileri
 • Çalışma Alanının Özelliğine Göre Alınacak Güvenlik Önlemleri
 • Forklift makinelerinin yağlama, soğutma ve elektrik sistemleri
 • Dökülecek, Taşacak, Tozacak şekillerde Yük Yüklemenin Mahsurları
 • Pnömatik sistemler ve parçaları ve fren sistemi
 • Makine Park Emniyeti
 • Koruyucu bakımın iş makinesi ömrüne etkisi ve önemi
 • Kaldırma kızakları, kollar, taşıyıcı,bant ve zincirler tamiri bakımı sökülüp takılması
 • Çalışma anında alınacak emniyet tedbirleri
 • Yük altında taşıyıcıların çekilme uygulamaları
 • Forkliftin verimli ve ekonomik kullanılması uygulamaları
 • Forkliftin kullanıldığı iş,yer ve yapılmasında uygulamalar
 • Forkliftin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar
 • Forkliftin doğru kullanılması uygulamaları
 • Forklift operatörün ve yardımcılarının görevleri
 • Çalışma saatine göre yapılması gereken kontrol ve bakımlar
 • Bakım Onarım Sırasında Alınacak Emniyet Önlemleri
 • Ataşmanlarla Bağlantılı Çalışan Yardımcı Elemanlar
 • Pnömatik Sistemler ve Parçaları (Kompresör vs.)
 • Makine Seyir Emniyeti
 • İşe Uygun Ataşmanları Söküp Takma
 • Hareket iletim Sistemleri
 • Motorun Çalıştırılması
 • Bum Çeşitleri ve Bum Düzenleri
 • İş Makinelerinin Periyodik Bakımının Önemi
 • Güç aktarma elemanlarının kontrol ve bakımı
 • Tüm hava ve sıvı filtrelerin kontrol ve bakımı
 • Kullanma kılavuzuna göre yapılması gereken bakımlar
 • Denge Kolları ve Mesnet Ayakları Ayarlama Çalışmalar
 • Denge Kolları ve Mesnet Ayakları Ayarlama Çalışmalar
 • Değişik arazi şartlarına göre yükleme çalışmaları
 • Temiz olmayan yakıtın kullanılmasının zararları
 • Makinenin Kara Yolunda Güvenli Bir şekilde Kullanılması
 • Çatallarla Açık ve Kapalı Alanlarda Yükleme ve Boşaltma Çalışmaları

Forklift Ehliyeti Fiyatı