FORKLİFTİN KALDIRMA MEKANİZMASI SİSTEMİ

Forklift İle Emniyetli Çalışma Kuralları

Forkliftlerin kaldırma mekanizması, çalışma esnasında en çok zorlanan ve yük altında çalışan sistemidir. Kaldırma sisteminin düzenli kontrolü ve parçalarının tanınması emniyetsiz kullanmadan kaynaklanan can ve mal kayıplarının önüne geçecektir. Ağır mekanik yükler altında çalışacak her makine parçası, imalat aşamasında testlerden geçirilmekte ve maksimum çalışacağı yükün birkaç kat üzerinde yüklerle test edilmektedir.

Çalışacağı yük ile test edilen maksimum yük arasındaki oran, o parçanın emniyet katsayısını vermektedir. Ancak tüm bunlara rağmen mekanik kayıplar ve hesap edilemeyen çalışma şartlarından dolayı bu parçaların kontrol edilmesi gerekmektedir. Birçok parça ise arıza çıkarması beklenmeden değiştirilmelidir. Çünkü gözle tespit edilemeyecek malzeme yorgunluklarının olması her zaman muhtemeldir.

Yukarda açıklanan sebeplerden dolayı forkliftin kaldırma mekanizması parçaları düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve imalatçısı tarafından belli çalışma saatinde değişmesi gereken parçalar arıza çıkarması beklenmeden değiştirilmelidir. Operatör tarafından yapılamayacak arızalarda mutlaka yetkili servise başvurulmalıdır. Bu kontroller yapılırken çalışma ortamı temiz ve düzenli olmalıdır.