Palet ve İstif Kutuları

Paletler ve İstif kutuları, birçok kutuyu, balyayı vb. yükleri aynı anda taşımak için dizayn edilmişlerdir. Bu yöntem kullanılarak yapılacak olan birim istifleme ve nakliye işlemleri, taşıma maliyetlerinin en aza inmesine ve sistemin en verimli şekilde çalışmasına olanak sağlamaktadır.

Ayrıca, paletler ve istif kutuları ile yapılan taşıma, depolama ve istifleme İşlemleri belirli bir düzen sağlar.

Klasik paletler: Alt taban ve üst taban olmak üzere bir çift tabandan oluşurlar. Bu iki taban arasındaki kirişler vasıtasıyla birbirinden ayrılan tabanlar forklift çatalı ile kolayca kavranabilirler. İki yönlü paletlerde: Forkliftlerin ve benzeri araçların taşıyıcı çatallarının paleti kavraması için karşılıklı iki kenardan taşıyıcı çatal girebilir. Dört yönlü paletlerde: Palete dört kenardan da taşıyıcı çatal girişi mümkündür.

Paletler ahşap, sunta,ondüle fiber,plastik veya metalden yapılabilir. Güvenli yüklenmeyen yükler,düşerek kişilere, taşınan yüke ve çevreye zarar verebilirler. Paletler farklı büyüklüklerde ve özel amaçlar için değişik tiplerde yapılabilir. Palet ve istif kutusu çeşitleri (Ek -4-) ‘de gösterilmiştir.

– Paleti kaldırmadan önce düzgün istiflendiğinden emin olunmalı, gerekirse düzeltilmelidir.