İLK YARDIM SERTİFİKASI

T.C. Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk yardım sertifikası

İş Kanununa göre on ve üzeri personel istihdam eden işletmelerde belirli oranda ilkyardımcı personel çalıştırılması zorunludur.

İlk yardım yetki belgelerimizi inceleyebilirsiniz.

Bu oran şu şekilde belirlenir;

İşyeri ağır ve tehlikeli işler kapsamında ise: Her on personelinin birine “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Tüm kurum ve kuruluşlarda: Her yirmi personelinin birine “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

İlk yardımcı bulundurmayan işyerlerine: İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

İlk yardım eğitim süresi: Eğitim toplam 16 saatten ibaret olup, iki gün sürer.

İlk yardım eğitimine kimler katılır: Bu eğitime katılmak için özel bir şart aranmaz. İlk yardım eğitimi alacak kişinin sadece okur-yazar olması yeterlidir.

İlk yardım eğitimi için gerekli olan evraklar: Kayıt olmak için kimlik fotokopisi ve iki adet resim yeterlidir.