Forkliftin 3 Aylık Bakımı

Forklift Bakımı

Forkliftler; Günlük, haftalık ve aylık bakımlardan ayrı olarak 3 ayda bir veya 7000- 8000 km den sonra ve yahut da 500-600 saatlik çalışma süresinin sonunda da periyodik bakım uygulanır. Bu periyodik bakımın amacı, ma- kinayı en iyi çalışma şartlarında tutarak ,makinanın verimli çalışmasını sağlamak ve arıza olasılığını en aza indirmektir. Bu bakım yetkili kişilerce yapılmalıdır.

Forkliftlerin Bu bakımında yapılacak İşler;

1- Kaldırma sistemi kontrolü: Aylık bakımda yapılan işlemlerden olan gresörlüklere yağ basılması, zincirlerin yağlanması ve tilt pistonlarının ayarlanması işlemleri tekrarlanır.

2- Direksiyon sistemi kontrol edilir: Aylık bakım periyodunda yapılan işlemlerden olan gresörlüklere yağ basılması ve gevşeyen cıvataların sıkılması tekrarlanır.

3- Hava filtresinin bakımı: Forklift lerde iki tip hava filtresi bulunmaktadır. Filtre tabiri ile yağlama ve servis kapsamı dışında kalan hava filtresi kastedilmiştir. Motor hava filtresi silindire gitmesi gereken havayı süzüp ,aşındı- ncı toz zerreciklerini tutarak temiz havanın girmesini sağlar. Yapılarına göre kuru tip ve yağ banyolu oimak üzere iki tip hava filtresi vardır.

Kuru tip hava filtresi: Filtre kabı İçinde kağıt malzemeden imal edilmiş eleman bulunur. Toz tutucu bu elemanlar muayyen zamanlarda temizlenmezse filtre tıkanır. Motora gitmesi gereken hava miktarı azalacağı için,hava yakıt oranının bozulması sonucu motorun gücü düşer ve egzosttan siyah duman atar.
Bu tip filtrelerin temizlenme işlemi basınçlı hava tutmak suretiyle yapılır. Toz toplama yüzeyinin aksi tarafından tutulan havanın basıncı, filtre elemanını delmemesi için 100 PSİ (6 atü)den fazla olmamalıdır. Delinmiş veya yırtılmış hava filtreleri mutlaka değiştirilmelidir. Aksi halde bu delik veya yırtık olan kısımlardan tozlu hava motor silindirine giderek piston,segman ve gömlek aşınmalarına neden olur. Filtre temizlendikten sonra yerine takılırken, eleman contaları yerine tam oturmalı ve filtrenin toz kaçırmaması sağlanmalıdır.
Ayrıca filtre ile emme manifoltu arasındaki bütün hortum ve boru bağlantılarının kontrol edilip sistemin sızdırmazlığını sağlamak gerekir. Çalışma öncesinde operatör kuru tip hava filtresini içeriden dışarıya doğru basınçlı hava tutarak temizlemelidir.