Forkliftin 6 (Altı) Aylık Bakımı

Forkliftler her 6 ayda bir veya yaklaşık 1000 Çalışma saatinden sonra da periyodik bakımları muntazaman uygulanmalıdır.

Bu bakımda yapılacak işler;
1- Motor Bakımı: Motor sübap ayarları yapılır.

Günlük/haftalık motor bakımı:

a) Araç düz bir zeminde iken motor yağ seviyesi kontrol edilir, seviye-nin altında ise seviye çubuğundaki gösterge çizgisine kadar yağ ilave edilir.
b) V kayışının aşınma miktarım, gerginliğini, kenarlarının yıpranma derecesini, enine çatlak olup olmadığını ve yağlama derecesini kontrol etmek gerekir.
c) Soğutma sisteminde su eksikliği kontrol edilir
d) Depoda yakıt olup olmadığı kontrol edilir.
e) Motoru çalıştırıp, yakıt sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir
f) Hava filtresi temizliği yapılmalıdır.
g) Motor kulağı ve bağlantılarının sıkılık kontrolü haftada bir yapılır.

Üç aylık motor bakımı:

a) Günlük ve haftalık bakımda yapılan tüm işlemler yapılır.
b) Mazot ve yağ filtreleri çıkartılarak temizliği yapıhrFiltre elemanları gerekiyorsa değiştirilir.
c) Sipopları ve ayarları kontrol edilir
d) Pompa ve enjektörleri kontrol edilir
e) Radyatör temizliği ve soğutucu boruları kontrol edil ir. Radyatörler-de çatlak ve su sızıntısı varsa tamir ettirmek gerekir
f) Mazot şişesi ve mazot otomatiği temizlenir

Altı aylık motor bakımı:

a) Motor yağını değiştirmek gerekir.
b) Yağ ve mazot filtreleri temizlenir, gerekiyorsa değiştirilir.
c) Motor bağlantıları sıkılır ve kontrol edilir.
d) Sipop ayarlarının imalatçı firmanın vermiş olduğu sınırlar içinde olup olmadığı kontrol edilir ve ayarları yapılır.
e) Pompa ve enjektörleri mutlaka ayarlanır.
f) Günlük ve haftalık bakımdaki diğer işlemler yapılır.

2- Motor Yağı: Motor yağının seviyesi kontrol edilerek, gerekiyorsa yağ ilavesi yapılır.

3- Hidrostatik devre yağı ve filtresi kontrolü: 1000 saatlik çalışma saati sonunda hidrostatik devre yağı ve hidrostatik devre filtresi değiştirilmelidir.

4- Hidrostatik teker motoru kontrolü:Hidrostatik tekerlek motorunun cer yağı değiştirilir. Bunun için yağ boşaltma tapası sökülerek eski yağ boşaltılır ve tapa tekrar yerine takılır. Daha sonra cer yağı doldurma tapası açılarak yaklaşık 1 litre yağ ilave edilir.Yağ seviyesi, tapa hizasında olmalıdır.

5- Kaldırma sistemi kontrolü: Kızak bağlantıları milleri kızak ve şase üzerinde kontrol edilir. Ayrıca tilt piston rod kafalarının ayar somunları kontrol edilerek, gevşek olanlar sıkılır.

6- Tekerlek yatakları kontrolü: Arka porya kapağı sökülerek, gres yağı kontrol edilir. Eksik yağ, aynı cins yağ İle tamamlanır.

7- Motor yakıt filtresi kontrolü: Motor yakıt filtresinin, 1000 çalışma saati sonunda değiştirilmesi gerekir.

8- Motor yağı filtresi kontrolü: 1000 çalışma saati sonunda motor yağ filtresi değiştirilir.

Bunların dışında altı aylık bakımda yapılması gereken işlemler şunlardır:
a) Motor kompresyon testi yapılarak, üst kapak cıvataları sıkılmalıdır.
b) Buji,platin ve süpab ayarları yapılmalıdır.
c) Araç sehpalar üzerine kaldırılarak ön ve arka kampanalar sökülmeli, fren balataları silindirleri ve rulmanları ile keçeleri kontrol edilmelidir.
d) Debriyaj sökülmeden ayarlan kontrol edilmeli, eğer ayar değerleri sağ-lanmıyorsa sökülerek gereken parçaları değiştirilmelidir.
e) Şanzıman ve diferansiyelden aşırı bir ses gelmiyorsa yalnızca yağı kont-rol edilmelidir.
f) Direksiyon ve rod sistemindeki burçlar, rot başlan ve ön düzen ayarları kontrol edilir.
g) Kardan milinin mafsalları ve gresörlüklerdeki yağlar kontrol edilir.
h) Soğutma sistemindeki radyatör,termostat, hortumlar, V kayışı kontrolü
yapılır.
i) Şasi ve karoserde varsa çatlak veya hasarlı yerler onarılmalı, boyası bozulan yerler boyanmalıdır.
j) Lastiklerin bakımı yapılmalı ve gerekiyorsa balans ayarları yapılmalıdır.
k) Dizel motorlarda enjektörler yerinden sökülüp temizlenmeli ve ayarlan yapılmalıdır.
I) Yakıt pompalarında bir arıza varsa sökülüp temizlenmeli ve arızalı parçalar değiştirilerek ayarlan yapılmalıdır.